Segon seminari del projecte ISACC TorDelta “La posada en valor de la riquesa de la biodiversitat en el Delta de la Tordera”

SEMINARI : “La posada en valor de la riquesa de la biodiversitat en el Delta de la Tordera

07 MARÇ 2018 de 17.00 a 20.00 h Arxiu Municipal de Malgrat de Mar

El Seminari vol donar més informació sobre quines espècies viuen al Delta i perquè és tan important protegir aquesta biodiversitat i comptem amb experts, científics i responsables de l’administració que ens ajudaran per explorar junts quines eines tenim avui per posar en valor la riquesa de la biodiversitat. Tanmateix, tindrem l’oportunitat de conèixer de primera mà uns exemples de com es va abordar la necessitat de restaurar zones costaneres per tal d’inspirar-nos per al nostre Delta. A la taula rodona escoltarem:

 • “La natura de la baixa Tordera” Enric Badosa, Plataforma Salvem el Litoral i Societat Catalana d’Ornitologia
 • “Eines per la protecció de la biodiversitat”  Sara Pont, Servei d’Espais Naturals Protegits Generalitat de Catalunya
 • “El Parc dels Estanys de Platja d’Aro” Jaume Remot, Natura Sterna
 • “El projecte LIFE Pletera” Xavier Quintana, Universitat de Girona
 • L’impacte socioeconòmic del projecte LIFE Pletera” Josep Pueyo-Ros, Universitat de Girona  

Descarregeu l’ordre del dia!

Segona circular del seminari sobre la Gestió Integral de les Zones Costaneres

28 febrer 2018  “La gestió integrada de la zona costanera del Delta de la Tordera: dinàmica de sediments i usos del sòl”

Ja estem preparats per comencar!  Dimecres parlarem amb:

 • “Més que una necessitat” Rafael Sardà, CEAB-CSIC
 • “Canvi climàtic o gestió desintegrada? Analitzant les conseqüències de les accions humanes en un ecosistema costaner” Enric Sagristà, CEAB-CSIC
 • “ L’avantprojecte de Llei d’Ordenació del Litoral” Josep Maria Aguirre, Universitat de Girona
 • “La gestió de fenòmens climàtics extrems als municipis del Delta” Regidories d’urbanisme dels Municipis del Delta:
  • Mireia Castellà Climent, Malgrat de Mar,
  • Carles Aulet, Tordera,
  • Juan Andrés Osorio, Palafolls

Tots els seminaris es faran de 17.00 a 20.00 h a l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar al Carrer del Mar 63 amb un piscolabis al finalitzar. Descarregeu l’ordre del dia!

Excusen la seva presència:

 • Juantxu Barroso Calicó, Cap del Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat de Catalunya
 • Pepa Celaya, Regidora d’urbanisme de Blanes
 • Jordi Planella Pujol i Sr. Jordi Garcia Salse, Servicio Provincial de Costas en Girona

Primera circular del seminari sobre la Gestió Integral de les Zones Costaneres

28 febrer 2018  “La gestió integrada de la zona costanera del Delta de la Tordera: dinàmica de sediments i usos del sòl”

Al seminari intervindran científics que ens poden ajudar a entendre millor que passa amb la erosió de les platges i la dinàmica dels sediments del riu Tordera. Tanmateix comptem amb persones de l’administració, responsables de la gestió i ordenació del territori i així descobrir nova informació respecte a les polítiques i les actuacions actualment previstes al nostre litoral. La taula rodona compta amb amb:
o Rafael Sardà, CEAB-CSIC
o Enric Sagristà, CEAB-CSIC
o Juantxu Barroso Calicó, Cap del Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat de Catalunya
o Josep Maria Aguirre, Universitat de Girona
o Regidories d’urbanisme dels Municipis del Delta: Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls, Blanes.

Tots els seminaris es faran de 17.00 a 20.00 h a l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar al Carrer del Mar 63 amb un piscolabis al finalitzar.

foto Enric Sagristà

Restauració ecològica d’un aiguamoll costaner en una destinació turística massiva. Augmentarà o disminuirà el valor recreatiu?

L’article indica que la recuperació ambiental en el context de les destinacions turístiques de sol i platja no només és compatible amb l’activitat turística local, sinó que també pot contribuir a diversificar aquesta activitat a través de la restauració d’àrees d’alt valor natural. Per tant, dues activitats que semblen oposades – el turisme de masses i la preservació ecològica – poden trobar sinergies en els turistes que volen gaudir de les àrees naturals i els seus serveis culturals mentre que també gaudeixen de platges i oportunitats recreatives. La regulació dels serveis ecosistemics, com la protecció contra inundacions o el manteniment de la sorra a les platges, es reforçarà a través dela restauració ambiental. També es donarà suport a altres serveis, com la idoneïtat de l’hàbitat per a algunes espècies de peixos i aus, en particular el carpa dentaria (Aphanius iberus), un peix endèmic i en perill d’extinció.

Moltes gràcies als autors per compartir aquest coneixement i invitem tothom a participar al seminari del dia 07 de març 2018 per pensar junts de com posar en valor la biodiversitat al Delta dela Tordera!

Benvinguts al projecte ISACC TorDelta!

Treballem per donar suport a la Taula de Treball sobre el Delta de la Tordera, un nou
espai deliberatiu impulsat pels Ajuntaments del Delta de la Tordera  i que implica activament la societat per fer front als impactes del canvi climàtic. Interactuem per entendre d’on venim, quina és la situació actual i desenvolupar plegats una estratègia per recuperar i protegir el territori en el futur.

Més info

Seminaris sobre el Delta de la Tordera

Per tal de respondre a les qüestions més rellevants de la gent del Delta organitzem uns seminaris on demanem a experts, científics i administracions públiques de compartir els seus coneixements amb nosaltres. Vam dividir els aspectes recollits en les entrevistes en 3 eixos temàtics:

En els tres dies ens trobaem a l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar (Carrer del mar 63) a les 17.00 i hi haurà un pica pica al finalitzar!

Aqui podeu descarregar el fulletó i compartir-ho amb els vostres contactes!

Us esperem tots i totes!

Comencem a omplir l’Arxiu de referències!

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Aquest informe conté la informació més actualitzada sobre el que diu la ciència sobre el canvi climàtic a Catalunya, els impactes, les vulnerabilitats i les oportunitats d’adaptació que s’han de tenir en compte a l’hora de fer una diagnosi i
una planificació integral del Delta de la Tordera.

Es tracta d’una referència transversal per tot el projecte, i durant les interacions amb els actors locals es va posar de relleu que falta coneixement sobre els impactes del canvi climàtic i els riscos relacionats al Delta de la Tordera.

Podeu consultar l’informe sencer, el resum excecutiu i/o la web on es contextualitza i hi ha documentació complementària.