Resum executiu del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Es el resum desenvolupat per difòndre els principals missatges del tercer informe sobre canvi climàtic a Catalunya.
Enllaç web