Activitats del REDAPTA

Les activitats del projecte REDAPTA es desenvolupen a dues conques a l’hora!

Podeu trobar noticies al twitter conjunt @REDAPTA1, les coses que fem a la Tordera les podeu trobar en aquesta pàgina, el procés del Serpis el podeu seguir a la pagina de la Plataforma del Serpis

Acte inaugural del Projecte

EL dia 6 de Novembre 2019 presentem el projecte als participants de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera i la ciutadania interessada, a partir de les 17.00 a l’Arxiu de Malgrat de Mar.

Reunió sobre les aportacions des de la Taula al procès de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica (2022-2027) organitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua

El dia 15 de gener 2020 els particpants de la Taula van posar en comú les idees aportades al procés de revisió de la diagnosi en la que es basará la planificació dels propers anys. Ens vam trobar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de 17 a 19 hores.

Monofgràfic sobre la gestió del risc d’inundacions i els mapes de perillositat

El dia 19 de febrer 2020 es va organitzar un monogàfic amb la participació de Sandra Ruiz Navarro i Eva Crgeo del departament de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial, Agència Catalana de l’Aigua. L’objectiu de la sessió ha sigut el de clarificar quines mesures s’estan adoptant per fer front al riscos vinculats a les inundacions al Delta de la Tordera.

Primer taller de co-disseny de mesures

El dia 26 de febere 2020 es va organitzar el primer taller de co-disseny del porjecte REDAPTA, amb l’objectiu de recollir les primeres propostes de mesura que podrien donar resposta als objectius estratégics obtinguts amb le projecte ISACC TorDelta i validats pels participants.

Monofgràfic “Règim de cabals ambientals, aqüífers i consums: el balanç hídric del Delta i la Baixa Tordera”.

El dia 04 de Març es va organitzar un nou m onogràfic amb la participació de Toni Munné i Alfredo Perez de la Agència Catalana de l’Aigua. L’objectiu de la sessió ha sigut de coneixer millor l’estat de les masses d’aigua i les oportunitats de millora per el Delta.

Segon taller de co-disseny de les mesures.

Donades les contingències de la pandèmia pel COVID19, es va desenvolupar el segon taller de manera virtual. Es va obrir un termini d’un mes (entre març i abril 2020) per a què els participants poguessin revisar i validar les propostes desenvolupades. Tota la informació es va recollir i presentar a les administracions per tal que poguessin donar el seu punt de vista i indicar si les propostes sonen línia amb les polítiques, plans i programes vigents.

Tercer taller de co-disseny de les mesures

Durant el mes de Maig es va demanar donar una resposta a les mesures presentades per part de les diferentes administracions amb autoritat competent sobre les qüestions plantejades. Aqui podeu trobar un informe sobre les respostes i el llistat de mesures que integra els aspectes aportats.

Per tal de conneixer de primera ma les contribucions i comentaris per part de les adminsitracions consultades, es va organitzar una  sessió virtual el dia 08 de Juliol 2020 entre 18.00 i 20.00

Jornada de tancament del Projcte

El dia 28 d’octubre 2020 de 18.00 a 19.30 s’ha organitzat una sessió de tancament del projecte on es van poder presentar tots els products finlas i resultats obtinguts. A mes a més es van poder coneixer de primera mà les experiencies de l’equip de la nostra conca bessona, el Sepris.

PRODUCTES FINALS PRESENTATS:  Estrategia per a la Tordera i la guia metodologica

Presentació

acta de la sessió

enregistrament

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail