Activitats del REDAPTA

Les activitats del projecte REDAPTA es desenvolupen a dues conques a l’hora!

Podeu trobar noticies al twitter conjunt @REDAPTA1, les coses que fem a la Tordera les podeu trobar en aquesta pàgina, el procés del Serpis el podeu seguir a la pagina de la Plataforma del Serpis

Acte inaugural del Projecte

EL dia 6 de Novembre 2019 presentem el projecte als participants de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera i la ciutadania interessada, a partir de les 17.00 a l’Arxiu de Malgrat de Mar.

Reunió sobre les aportacions des de la Taula al procès de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica (2022-2027) organitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua

El dia 15 de gener 2020 els particpants de la Taula van posar en comú les idees aportades al procés de revisió de la diagnosi en la que es basará la planificació dels propers anys. Ens vam trobar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de 17 a 19 hores.

Monofgràfic sobre la gestió del risc d’inundacions i els mapes de perillositat

El dia 19 de febrer 2020 es va organitzar un monogàfic amb la participació de Sandra Ruiz Navarro i Eva Crgeo del departament de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial, Agència Catalana de l’Aigua. L’objectiu de la sessió ha sigut el de clarificar quines mesures s’estan adoptant per fer front al riscos vinculats a les inundacions al Delta de la Tordera.

Primer taller de co-disseny de mesures

El dia 26 de febere 2020 es va organitzar el primer taller de co-disseny del porjecte REDAPTA, amb l’objectiu de recollir les primeres propostes de mesura que podrien donar resposta als objectius estratégics obtinguts amb le projecte ISACC TorDelta i validats pels participants.

Monofgràfic “Règim de cabals ambientals, aqüífers i consums: el balanç hídric del Delta i la Baixa Tordera”.

El dia 04 de Març es va organitzar un nou m onogràfic amb la participació de Toni Munné i Alfredo Perez de la Agència Catalana de l’Aigua. L’objectiu de la sessió ha sigut de coneixer millor l’estat de les masses d’aigua i les oportunitats de millora per el Delta.