La Taula

La Taula del Delta i de la Baixa Tordera té com a objectiu redactar un Pla Estratègic i Integral de Recuperació del Delta de La Tordera, de la Platja de la Conca i de la Punta de La Tordera, així com de la platja d’Abanell de Blanes.

La iniciativa contempla que aquest Pla reculli i emmarqui els objectius plantejats, estableixi criteris de gestió  i contingui plans acció periòdics que s’han de portar a terme per retornar l’equilibri al Delta de la Tordera i les platges. Aquest objectiu és ambiciós i necessita que es coordinin tots els actors del territori i de les diferents administracions competents per tal de assegurar que les figures de planejament ajudin a la protecció conjunta d’aquest espai natural.

La Taula neix d’una iniciativa ciutadana impulsada per entitats i administracions locals, a més a més d’ instituts de recerca científica. En la primera reunió, celebrada el 8 de juny 2017 a Malgrat de Mar, hi van participar els Ajuntaments de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Demarcació a Barcelona de Costes de l’Estat espanyol, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), Observatori de La Tordera, Plataforma Preservem El Litoral, L’Arrel i representants i propietaris de càmpings.

El debat ha identificat que és fonamental construir un espai deliberatiu que inclogui tothom per tal de donar resposta als reptes que està vivint el territori, com per exemple l’erosió de les platges i la sobre-explotació dels aqüífers. Aquesta resposta s’ha de desenvolupar basant-se en dades científiques sobre els impactes derivats de practiques de gestió del territori i els riscos vinculats al canvi climàtic. Per això a la Taula s’adopta la perspectiva del canvi global, un concepte que inclou a l’hora els canvis induïts per l’home i pel clima.

A partir d’aquesta primera reunió es va engegar un procés participatiu que ha comptat amb el suport tècnic del CREAF amb fons atorgats per a la Fundació Biodiversitat. In particular, es van poder elaborar una diagnosis qualitativa i integral dels reptes del territori, una visió comuna cap a on voldríem anar, 8 objectius estratègics i recomanacions per aconseguir-los.( Podeu consultar el document final de resum aqui) Tanmateix, amb el suport del Ajuntaments implicats,  s’ha elaborat uns estatuts aprovats pels plens municipals i s’ha instituït una secretaria tècnica per a permetre el funcionament de l’espai. La taula es regeix amb un consell regidor constituït amb representació dels Ajuntament de Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls i Blanes, involucra altres administracions supra-municipals mitjançant el comitè d’òrgans competents i compta amb la participació de tots aquells actors del territori que estiguin interessats.(Podeu consultar els estatuts aqui.)

Per tot això la Taula es un espai dinàmic d’interacció entre els actors del territori que emprèn un camí cap a la innovació en la governanza per a un desenvolupament equilibrat i sostenible del territori. L’espai es nodreix de les propostes dels participants i les activitats que es promouen buscant complementar-se entre si per tal de arribar a realitzar els objectius acordats.

Per a més informació sobre les trobades fetes fins ara aqui