REDAPTA

Espais de governança per l’adaptació en rius mediterranis

Aquí pots trobar el tríptic del projecte!!

Què és el projecte REDAPTA?

El Projecte REDAPTA (amb el suport de la Fundació Biodiversitat a la convocatòria 2018), pretén utilitzar espais de governança per a l’adaptació a trams sensibles de rius Mediterranis, centrant les seves activitats al riu Tordera (Catalunya) i al riu Serpis (Comunitat Valenciana). Basant-se en els resultats del Projecte ISACC TorDelta (amb el suport de la Fundació Biodiversitat a la convocatòria 2016) es vol desenvolupar un nou procés participatiu realitzat en paral·lel a les dues conques, per al co-disseny de mesures d’adaptació concretes dins del marc de una planificació estratègica i integrada, així com el seguiment participatiu de mesures de restauració de la morfologia fluvial. Amb la finalitat de generar informació sobre pràctiques innovadores en la governança es pretén crear una xarxa d’intercanvi de coneixements basats en l’experiència, , posant en contacte les diferents taules ciutadanes per a l’adaptació i la gestió de l’aigua al península ibèrica. L’anàlisi conjunta de les experiències recollides afavorirà la creació de models de referència, la capacitació mútua i el foment de l’adaptació als impactes del canvi climàtic reduint la conflictivitat social.

Què fem al REDAPTA?

  1. Elaboració d’una estratègia de reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic als rius Tordera i Serpis.

Els espais de governança permeten formular propostes amb un procés que incrementa les sinèrgies entre polítiques i la coordinació entre administracions, resultant en un millor ratio cost-eficàcia de les inversions.

Resultats

Podeu descarregar l’estratègia per a la conca de la Tordera aqui

Podeu descarregar l’estratègia per a la conca del Serpis aqui

Podeu descarregar la Guia metodologica en català aqui  i en Castellà

  1. Seguiment participatiu de les actuacions de restauració de la morfologia fluvial als rius Tordera i Serpis.

Involucrar la ciutadania en el seguiment d’actuacions permet establir dinàmiques de gestió adaptativa i induir canvis de percepció sobre les polítiques i mesures per a la protecció d’espais fluvials sensibles;

  1. Innovació en la governança de l’aigua per als rius Ibèrics.

Transferir coneixements basats en l’experiència i la col·laboració activa entre iniciatives similars, consolida models innovadors de governança i impulsa la seva replicabilitat.

Per a mes informacions:

Per contactar la secretaria tècnica del projecte podeu escriure a  a.broekman@creaf.uab.cat

Segueix-nos a Twitter! @REDAPTA1

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail