REDAPTA

Construyendo espacios de gobernanza para la adaptación en ríos mediterráneos
Construint espais de governança per a l’adaptació en rius mediterranis

Què és REDAPTA?

El Projecte REDAPTA (Finançat per la Fundació Biodiversitat a la convocatòria 2018), pretén UTILITZAR espais de governança per a l’adaptació a trams sensibles de rius Mediterranis, centrant les seves activitats al Rio Tordera (Catalunya) i al riu Serpis (Comunitat Valenciana). Basant-se en els resultats del Projecte ISACC TorDelta (Finançat per la Fundació Biodiversitat a la convocatòria 2016 PCRV00428) es vol desenvolupar un nou procés participatiu realitzat en paral·lel a les conques, per al co-disseny de mesures d’adaptació concretes i el seguiment participatiu de mesures de restauració de la morfologia fluvial. Amb la finalitat de generar informació sobre pràctiques innovadores en la governança es pretén crear una xarxa d’intercanvi de coneixements basats en l’experiència. L’anàlisi conjunt de resultats afavorirà la creació de models de referència, la capacitació mútua i el foment de l’adaptació als impactes del canvi climàtic reduint la conflictivitat social.

Què fem al REDAPTA?

El projecto REDAPTA pretén fomentar el desenvolupament d’alguns dels elements clau reconeguts a les estratègies d’adaptació vigents:

  1. a) Els espais de governança permeten co-dissenyar mesures concretes per tal de reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. Aquest enfoc permet incrementar les sinèrgies entre polítiques, coordinació entre administracions i un millor ratio cost-eficàcia de les inversions;
  2. b) Involucrar la ciutadania en el seguiment d’actuacions permet establir dinàmiques de gestió adaptativa i induir canvis de percepció sobre les polítiques i mesures per a la protecció d’espais fluvials sensibles;
  3. c) Transferir coneixements basats en l’experiència i la col·laboració activa entre iniciatives similars, consolida models innovadors de governança i impulsa la seva replicabilitat.

Per a desenvolupar el projecte, REDAPTA treballa al voltant de diferents accions:

  1. Elaboració d’una estratègia de reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic als rius Tordera i Serpis.
  2. Seguiment participatiu de les actuacions de restauració de la morfologia fluvial als rius Tordera i Serpis.
  3. Innovació en la governança de l’aigua per als rius Ibèrics.