Comencem a omplir l’Arxiu de referències!

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Aquest informe conté la informació més actualitzada sobre el que diu la ciència sobre el canvi climàtic a Catalunya, els impactes, les vulnerabilitats i les oportunitats d’adaptació que s’han de tenir en compte a l’hora de fer una diagnosi i
una planificació integral del Delta de la Tordera.

Es tracta d’una referència transversal per tot el projecte, i durant les interacions amb els actors locals es va posar de relleu que falta coneixement sobre els impactes del canvi climàtic i els riscos relacionats al Delta de la Tordera.

Podeu consultar l’informe sencer, el resum excecutiu i/o la web on es contextualitza i hi ha documentació complementària.