Projectes

La Taula del Delta i de la Baixa Tordera es un espai de deliberació impulsat i gestionat pels municipis i la ciutadania involucrada.

Per tal de poder alimentar l’espai amb activitats concretes i orientades a aconseguir els objectius acordats, es volen aprofitar oportunitats de col·laboració amb altres entitats.

Des del 2017 fins avui, la Taula va participar en dos projectes impulsats en l’àmbit de la innovació en la governança per a l’adaptació al canvi global.

A mesura que es vagi consolidant la Taula, es poden promoure més col·laboracions en les àrees temàtiques que es considerin d’interès per a la recuperació dels equilibris ecològics i socials del Delta i de al Baixa Tordera.