Desenvolupament de la diagnosi integrada

S’ha recollit tota la informació recopilada amb els participants del projecte per tal de permetre la integració de moltes perspectives i coneixements el procés de treball emprés per la Taula per al Delta de la Tordera.

Alguns dels elements més destacats es poden torbar estructurats per eixos temàtics a la mateixa pestanya d’aquesta pàgina. Aquí podeu trobar uns elements de sìntesi de referència, útils pel debat: RESUM DIAGNOSI