Resultats

En aquesta pàgina trobaràs tots els informes, les actes i ponències generades durant el projecte.

PRESENTACIÓ PROJECTE:

Presentació del projecte als ajuntaments del Delta (23 novembre 2017, Arxiu Municipal de Malgrat de Mar)

Acte inaugural del projecte (23 novembre 2017, Arxiu Municipal de Malgrat de Mar)

Presentació per la Taula de treball sobre la Tordera (11 gener 2018 CEAB-CSIC Blanes)

Presentació de difusió a la Biblioteca Municipal de Blanes (30 novembre 2017) i resum del debat

Presentació Jornada tècnica Granollers, divendres 15 de juny de 2018 Adaptació al canvi climàtic des de la custòdia del territori (programa de la jornada)

Presentació II jornada del Delta de la Tordera, dissabte 16 de juny 2018, Malgrat de mar.

Presentació CURS: Adaptació de la vinya als efectes del canvi Climàtic, 19 juliol 2018, Vilafranca del Penedès. (Programa de la jornada)

ENTERVISTES DE GRUP

CICLE DE SEMINARIS INTERACTIUS

Primer seminari “La gestió integrada de la zona costanera del Delta de la Tordera: dinàmica de sediments i usos del sòl” (28 febrer 2018, Arxiu Municipal de Malgrat de Mar)

Presentacions:

Segon seminari “La posada en valor de la riquesa de la biodiversitat en el Delta de la Tordera” (07 març 2018, Arxiu Municipal de Malgrat de Mar)

Presentacions

Tercer seminari Reptes i oportunitats per a una millor gestió de l’aigua al Delta de la Tordera (14 març 2018, Arxiu Municipal de Malgrat de Mar)

Presentacions

CICLE DE TALLERS

Al primer taller, organitzat el dia 07 maig 2018 a la Biblioteca de Tordera, vam presentar l’estat d’implementació del projecte i unes pautes de com incrementar l’interacció amb tothom interessat mitjançant la eina web, on es pot compartir informació i aportar al debat en curs. Després d’aquesta breu introducció, els participants van involucrar-se en un taller de futur que ens va permetre concretar un escenari de gestió del Delta de la Tordera d’aquí a 25-30 anys. Amb aquest exercici vam identificar una serie d’objectius estratégics que van donar forma a una visió comuna de quin Delta volem.

Al segon taller, organitzat el dia 14 de maig 2019 a la Sala de Ple de l’Ajuntament de Blanes, vam treballar les relacions entre participants en el projecte, amb l’objectiu de fomentar col·laboracions i sinergies al territori. Tanmateix es va realitzar una dinàmica per tal d’arribar a perfilar un full de ruta i les recomanacions per als responsables de polítiques.

JORNADA FINAL

En l’àmbit de la Tercera trobada de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera, organitzada el dia 19 de Juny 2018 a la Sala d’Actes del CEAB a Blanes, es van presentar els resultats finals del projecte.