2020

TROBADES DEL CONSELL REGIDOR I DELS MEMBRES DE LA TAULA

gener 2020

El dia 15 de gener 2020 es va reunir el Consell Regidor de la Taula ambel seguënt orgdre del dia:

  • Estat de la qüestió del finançament de la secretaria tècnica de la Taula.
  • Estat de la qüestió sobre la formulació jurídica de la Taula.
  • Altres: calendari , properes activitats, documents a exposició pública

Acta de la sessió