L’equip de la Taula

SECRETARIA TÊCNICA

L’equip del CREAF:

Annelies Broekman
CREAF – Técnica de investigació
a.broekman@creaf.uab.es
Anabel Sánchez Plaza
CREAF – Técnica de investigació
a.sanchez@creaf.uab.cat

Resta de l’Equip


CONSELL REGIDOR

L’Equip de l’Ajuntament de Malgrat de Mar:

Laia Gòmez Espàrrech
Técnica – Persona de contacto para la Taula
gomezel@ajmalgrat.cat
Montse Martínez
Cap de premsa – Equip de comunicació
premsa@ajmalgrat.cat

Resta de l’Equip


L’Equip de l’Ajuntament de Blanes:

Dolors Rosell Melé
Cap del Servei de Medi Ambient – Persona de contacto para la Taula
drosell@blanes.cat
Marina Vall-Llosada García
Regidora de MA i Benestar animal – Persona de contacto para la Taula
marina.vall-llosada@blanes.cat
Narcís Sicart
Cap de l’Àrea de Territori – Persona de contacto para la Taula
nsicart@blanes.cat
Eva Palau
Cap del Servei de Comunicació – Equip de comunicació
evapalau@blanes.cat

Resta de l’Equip


L’Equip de l’Ajuntament de Palafolls:

Oriol Bassa Vila
Tècnic – Persona de contacto para la Taula
bassaivo@palafolls.cat

Resta de l’Equip


L’Equip de l’Ajuntament de Tordera:

Anna Pou Mas
Técnica – Persona de contacto para la Taula
pouma@tordera.cat
Elisabeth Megias Pinos
Cap de premsa – Equip de comunicació
megiaspe@tordera.cat

Resta de l’Equip