Biblioteca

Autor / FontTitolDataTipologiaDescripcioArxiu
Diana Pascual, Eduard Pla, Joan A. Lopez-Bustins, Javier Retana & Jaume TerradasImpacts of climate change on water resources in the Mediterranean Basin: a case study in Catalonia, Spain2015article cientìficEn aquest estudi pots trobar referències quantitatives sobre els impactes del canvi climàtic al riu Tordera.Enllaç web
MAGRAMA/Naciones UnidasConvenio sobre la Diversidad Biológica1993Document administratiuEn el Conveni per la Conservació de la biodiversitat hi podem trobar les referències per entendre els conceptes claus de la Gestió per ecosistemes.Enllaç web
Comisión EuropeaVIVIR CON LA EROSIÓN COSTERA EN EUROPA SEDIMENTOS Y ESPACIO PARA LA SOSTENIBILIDAD. RESULTADOS DEL ESTUDIO EUROSION2005InformeL'informe final del projecte EUROSION és unes de les referències dels estudis i els conceptes aportats per el prof. Rafael Sardá i dona puates fonamentals per entendre l'enfoc adoptat per la restauració de les dinàmiques de sediment, també al Delta de la TorderaEnllaç web
ACCUA-BOSCOS escenari climàtic A2; Vul.-AdaptCREAF, UPC, IRTA, ETC-SIA2011fitxa tècnicaFitxa del projecte ACCUA per la conca de la Tordera sobre les vulnerabilitats dels boscos en cas de l'escenari climàtic A2 i mesures d'adaptació possibles.Enllaç web
ACCUA-BOSCOS escenari climàtic A2; press.-impact2011fitxa tècnicaFitxa del projecte ACCUA per la conca de la Tordera sobre les pressions i impactes als boscos en cas de l'escenari climàtic A2.Enllaç web
CREAF, UPC, IRTA, ETC-SIAACCUA-AIGUA escenari climàtic A2; press.-impact2011fitxa tècnicaFitxa del projecte ACCUA per la conca de la Tordera sobre les pressions i impactes sobre l'aigua en cas de l'escenari climàtic A2 Enllaç web
CREAF, UPC, IRTA, ETC-SIAACCUA-conreus escenari climàtic A2; Press._ Impact2011fitxa tècnicaFitxa del projecte ACCUA per la conca de la Tordera sobre les pressions i impactes als conreus en cas de l'escenari climàtic A2.Enllaç web
CREAF, UPC, IRTA, ETC-SIAACCUA-AIGUA escenari climàtic A2; Vul.-Adapt 2011fitxa tècnicaFitxa del projecte ACCUA per la conca de la Tordera sobre les vulnerabilitats de la societat en cas de l'escenari climàtic A2 i mesures d'adaptació possibles.Enllaç web
CREAF, UPC, IRTA, ETC-SIAACCUA-CONREUS escenari climàtic A2; vul.-adapt.2011fitxa tècnicaFitxa del projecte ACCUA per la conca de la Tordera sobre les vulnerabilitats i mesures d'adaptació als conreus en cas de l'escenari climàtic A2.Enllaç web
CREAF, UPC, IRTA, ETC-SIAAdaptacions al Canvi Climàtic en l’Ús de l’Aigua2011InformeInforme tècnic final del proejcte ACCUAEnllaç web
Josep Pueyo-Rosa, Xavier Garciab, Anna Ribasa, Rosa M. FraguellaEcological Restoration of a Coastal Wetland at a Mass Tourism Destination. Will the Recreational Value Increase or Decrease?2018article cientìficJosep Pueyo-Rosa, Xavier Garciab, Anna Ribasa, Rosa M. Fraguella (2018) Ecological Restoration of a Coastal Wetland at a Mass Tourism Destination. Will the Recreational Value Increase or Decrease? Ecological Economics Volume 148, June 2018, Pages 1–14Enllaç web
Oficina Catalana de Canvi ClimàticResum executiu del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya2016InformeEs el resum desenvolupat per difòndre els principals missatges del tercer informe sobre canvi climàtic a Catalunya.Enllaç web
Oficina Catalana de Canvi ClimàticTercer informe sobre el canvi climatic a Catalunya2016InformeAmpliació i actualització dels objectius dels dos informes precedents sobre el canvi climàtic a Catalunya, del 2005 i del 2010.Enllaç web
Projecte beWaterPlanificació per l'adaptació a escala de conca amb ingredient d'actors: una recepta2016vìdeoEnllaç web
Ulf Stein et al / BeWater projectGuia per al desenvolupament de plans d'adaptació participatius a escala de conca2016Informeresumeix les etapes del projecte BeWater i les lliçons apreses en la creació de plans d’adaptació conjunts entre científics i societat localEnllaç web
Agència Catalana de l'AiguaPla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021)2016Document administratiuPla de gestió que inclou totes les mesures que s'implementaràn a Catalunya.Enllaç web
Ramon Canal et al. / Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UABPolítiques d’Inclusió Social i Democràcia Participativa 2010InformeEl document presenta els conceptes bàsics adoptats per el Govern de la Generalitat per tal de promoure millores en la relació entre l'administració i la ciutadania.Enllaç web
MAPAMAPROTOCOLO RELATIVO A LA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS DEL MEDITERRÁNEO 2011Documento administrativoEl protocol signat per Espanya pen el marc del Pla per la Mediterrànea impulsa per les Nacions UnidesEnllaç web
Haasnoot, M. et al / Global Environmental ChangeDynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world2013article cientìficMarjolijnHaasnoot, Jan H.Kwakkel, Warren E.Walker, Judithter Maat (2013) Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world" Global Environmental Change Volume 23, Issue 2, April 2013, Pages 485-498 l'article descriu l'ùs de la metodologia de elaboració d'itineraris d'adaptacióEnllaç web
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MadridGuía para la Elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático (PACC) 2015Informedocument guìa sobre l'elaboració de plans locals d'adapatacióEnllaç web
oficina Española de cambio climàticoCostes y beneficios de las opciones de adaptación: Una revisión de la literatura existente 2010Informedocument informatiu sobre els concpetes i mètodes de càlcul dels costos i beneficis de mesures d'adaptació.Enllaç web
Agència Catalana de l'AiguaConceptes i principis bàsics de la Directiva Marc de l ’Aigua2006InformeDocument explicatiu d'alguns del conceptes claus de la actual política de l'aiguaEnllaç web
Fernand Sapiña / Revista MètodeQuè és el canvi global?2002artìcul de premsaarticle explicatiu sobre el concepte de canvi globalEnllaç web
Saarikoski, H. et al / projecte Openness“Multi-criteria decision analysis (MCDA) in ecosystem service valuation”2015informeSaarikoski, H.; Barton, D.N.; Mustajoki, J.; Keune. H.; Gomez-Baggethun, E. i J. Langemeyer (2015): “Multi-criteria decision analysis (MCDA) in ecosystem service valuation”. A: Potschin, M. and K. Jax (eds): OpenNESS Ecosystem Service Reference Book. EC FP7 Grant Agreement no. 308428.Enllaç web
Verkerk H et Al. / Projecte BeWaterFour reports with the water management options and the evaluation, one per case study river basin.2015informeVerkerk H, Robert N, Varela E, Martinez de Arano I, Libbrecht S, Dude R, Boiten V, Broekman A, Sánchez A, Giannakis E, Bruggeman A, Zoumides C, Jebari S, Oussaifi D, Daly H, Magjar M, Krivograd Klemenčič A, Smolar-Žvanut N (2015). Four reports with the water management options and the evaluation, one per case study river basin. Deliverable D3.3, BeWater, FP7 project no. 612385-SIS.2013.1.2-1 European Commission, 308 p.Enllaç web
324La Taula del Ter tanca un acord "històric" perquè al 2028 el transvasament a Barcelona no superi el 30% del cabal del riu2017Article de premsaLa constitució de la Taulña del Ter es un bon exemple de com els espais de governança poden servir per millorar la gestió del medi.Enllaç web
Revista de Estudios PolíticosEntre la deliberación y la negociación: el caso de la Mesa de la Montaña en Aragón2012Article científicEl estudi analitza com s'ha abordat un conflicte históric i d'alta complexitat, la montanya en Aragó, mitjançant la deliberació.Enllaç web
Consell Comarcal MaresmeFront comú per protegir els boscos del Maresme2016InformeEl enllç condeix cap a una publicació del Consell Comarcal del Maresme on s'explican el impactes del canvi climàtic als boscos del Maresme.Enllaç web
Ajuntament de Malgrat de MarMapes històrics de Malgrat de Mar (1851-2013)2018Mapa El enllaç porta a un visor que permet combinar mapaes històrics diferentes de la zona de Malgrat de Mar i el Delta de la Tordera.Enllaç web
Ana Prades, Josep Espluga Trenc, Tom Horlick-Jones / Papers. Revista de SociologiaRiesgos tecnológicos, conflictos sociales y políticas ambientales. Del estudio de las percepciones a la implicación pública2015Article científicEl articulo analiza el origen y la evolución de los estudios sobre percepción y comunicación social del riesgo.Enllaç web
Agència Catalana de l'AiguaPublicacions d'Espais Fluvials2017Document administratiuL'enllaç porta a una pàgina de l'ACA on es poden trobar motls estudis complementaris a la planificació dels espais fluvials.Enllaç web
Agència Catalana de l'AiguaMapes Espais d'Interes Natural Conca Tordera2002MapaEl mapa indica les zones amb interès natural al Delta de la TorderaEnllaç web
Agència Catalana de l'AiguaMapa de risc d'inundació Alt (Q 10)2013MapaEl mapa indica el risc d'inundació integrat amb informació dels usos del sol utilitzat per la protecció civil.Enllaç web
Agència Catalana de l'AiguaMapa de risc d'inundació mitjá (Q 100)2013MapaEl mapa indica el risc d'inundació integrat amb informació dels usos del sol utilitzat per la protecció civil.Enllaç web
Agència Catalana de l'AiguaMapa de risc d'inundació Baix (Q 500)2013MapaEl mapa indica el risc d'inundació integrat amb informació dels usos del sol utilitzat per la protecció civil.Enllaç web
Agència Catalana de l'AiguaMapes de perillositat MITJA d'inundació tram baix de la Tordera (Q100)2014MapaEl mapa indica els riscos vinculats a un episodi d'inundació amb frequëncia de 100 anysEnllaç web
Agència Catalana de l'AiguaMapes de perillositat ALTA d'inundació tram baix de la Tordera (Q10)2014MapaEl mapa indica els riscos vinculats a un episodi d'inundació amb frequëncia de 10 anysEnllaç web
Agència Catalana de l'AiguaInundacions històriques a nivell de conca (Tordera) ARPSI2015Fitxa técnicaLlistat de fenòmens d'inundació històrico de la conca.Enllaç web
Agència Catalana de l'AiguaAvaluació preliminar del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya2015Document administratiuSeleccionar les àrees que presenten un risc potencial significatiu o probable d'inundació al districte de conca fluvial de Catalunya (ARPSI), a partir d'informacions de caràcter històric, geomorfològic i hidràulic.Enllaç web
Agència Catalana de l'AiguaPla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) en procés de tramitació2017Document administratiuEl document incorpora tots els estudis i informes relatius a la inundabilitats i els riscos vinculats per totes les conques catalanes i per totes les zones costaneresEnllaç web
Agència Catalana de l'AiguaEstudis de l'espai fluvial a la conca de la Tordera PEF2015Document administratiuEl document indica tots els estudis elaborats per tal de caracteritzar els espais fluvials de la conca de la Tordera. Hi pots trobar informació sobre la dinàmica fluvial, inundabilitat i ambientalEnllaç web
Agència Catalana de l'AiguaMapes de perillositat BAIXA d'inudació tram baix de la Tordera (Q500)2014MapaEl mapa indica els riscos vinculats a un episodi d'inundació amb frequëncia de 500 anysEnllaç web
Bingo Project / Ajuntament de BadalonaL’Ajuntament posa en marxa una campanya de seguiment dels abocaments al mar durant els episodis de pluja a Badalona2017Article de premsanotìcia explicativa de les actuacions del projecte BINGO a BadalonaEnllaç web
Bingo Project / Unió EuropeaBadalona projecte europeu BINGO (Bringing innovation to ongoing water managements. A better control of our future under climate change)2016VídeoEl Projecte BINGO (dins el programa Horizon 2020) vol proporcionar els coneixements i eines pràctiques per fer front a totes les projeccions climàtiques, incloent sequeres i inundacions.Enllaç web
Consell Comarcal MaresmeGestio de rieres i prevencio d'inundacions2015Material divulgatiuEs tracta d'un díptic per la capacitació de la població sobre les rieres, les inundacions i conté propostes de gestió.Enllaç web
Consell Comarcal MaresmeComunitat Europea i Consell Comarcal han invertit 210.000 euros en avaluació i prevenció de riscos ambientals al Maresme2015Article de premsaL'article explica les actuacions més destacades del Projecte Bàsic del Pla d'Avaluació, Seguiment i Prevenció de Riscos Ambientals al Maresme que el 2013Enllaç web
Josep Gutiérrez Camarós / Consell Comarcal MaresmeFonaments hidrogeològics de les rieres del maresme2004PonènciaLa ponència descriu de manera molt entenedora com s'interrelacionen els diferents aspectes de la hidrologia local al Maresme: la pluja, les inundacions, els vents...Enllaç web
Josep M. Panareda Clopés & Maravillas Boecio Serrano / Territoris, Universitat de les Illes BalearsEfectos de la dinámica litoral inducidos por la actividad humana en áreas urbanizadas: el caso del Maresme (barcelona)2008Article científicTerritoris, Universitat de les Illes Balears 2007-2008. Núm.7. pp. 55-68 ISSN: I 139-2169 - L'article descriu les consequències de l'ùs urbá de la línea de costa al Maresme Enllaç web
El Punt AvuiInundacions al Maresme la Seva i el vallès Oriental2010Article de premsaArticle de premsa on descriu els impactes dels aiguats al Maresme, la Seva i el vallès Oriental. Conté informació del Meteocat que permet tindre una órdre de magnitud de l'episodi i els danys.Enllaç web
Agència Catalana de l'AiguaAl·luvials de la baixa tordera i delta2005Fitxa técnicaFitxa de caracterització, anàlisi de pressions, impactes i anàlisi del riscEnllaç web
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióZones vulnerables de Cayalunya2015MapaMapa que indica les zones de Catalunya declarades com a vulnerables a la contaminació per nitrats segons els llindars establerts per la Directiva Nitrats de la EUEnllaç web