2019

TROBADES DEL CONSELL REGIDOR I DELS MEMBRES DE LA TAULA

Juliol 2019

El dia 15 de Juliol 2019 es va reunir el Consell Regidor de la Taula amb l’objectiu de consolidar el compromís dels Ajuntaments, conèixer els nous equips de govern i presentar la Taula, acordar elements de funcionament intern. Podeu consultar:

L’ordre del dia

L’acta de la sessió

Presentació PPT

El dia 17 de Juliol 2019 es va reunir la Taula, amb la participació de 27 persones de diferentes entitats, amb l’objectiu de reprendre el fil i parlar de l’estat de la questió, entendre quins aspectes serien prioritaris per abordar per aquest any, i acordar el seu funcionament. Podeu consultar:

L’ordre del dia

L’acta de la sessió

Presentació PPT

Setembre 2019

El dia 4 de setembre es va reunir el Consell Regidor de la Taula amb l’objectiu de donar seguiment als acrods i continuar consolidant el seu funcionament.

Podeu consultar:

L’ordre del dia

l’acta de la sessió

Presentació PPT

El dia 25 de setembre es van reunir els responsables de comunicació que integren el Consell Regidor amb l’objectiu de coordinar la feina de comunicació de la taula i dels projectes, així com explorar oportunitats per generar sinèrgies amb els plans de comunicació municipals.

Podeu consultar:

L’acta de la sessió

Presentació PPT