2019

TROBADES DEL CONSELL REGIDOR I DELS MEMBRES DE LA TAULA

Juliol 2019

El dia 15 de Juliol 2019 es va reunir el Consell Regidor de la Taula amb l’objectiu de consolidar el compromís dels Ajuntaments, conèixer els nous equips de govern i presentar la Taula, acordar elements de funcionament intern. Podeu consultar:

L’ordre del dia

L’acta de la sessió

Presentació PPT

El dia 17 de Juliol 2019 es va reunir la Taula, amb la participació de 27 persones de diferentes entitats, amb l’objectiu de reprendre el fil i parlar de l’estat de la questió, entendre quins aspectes serien prioritaris per abordar per aquest any, i acordar el seu funcionament. Podeu consultar:

L’ordre del dia

L’acta de la sessió

Presentació PPT

Setembre 2019

El dia 4 de setembre es va reunir el Consell Regidor de la Taula amb l’objectiu de donar seguiment als acrods i continuar consolidant el seu funcionament.

Podeu consultar:

L’ordre del dia

l’acta de la sessió

Presentació PPT

El dia 23 de setembre es van reunir els responsables de comunicació que integren el Consell Regidor amb l’objectiu de coordinar la feina de comunicació de la taula i dels projectes, així com explorar oportunitats per generar sinèrgies amb els plans de comunicació municipals.

Podeu consultar:

L’acta de la sessió

Presentació PPT

Octubre 2019

El dia 23 d’octubre 2019 es van reunir els alcaldes dels Municipis del Delta, per tal de parlar de la estrategia de consolidació de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera.

Podeu consultar l’acta de la sessió.

Tanmateix, es va desenvolupar una reunió amb els equips de comunicació municipals per tal de preparar les seves aportacions a la sessió del Consell Regidor del dia 6 de novembre.

Podeu consultar l’acta de la sessió

Novembre 2019

El dia 06 de novembre es va reunir el Consell Regidor de la Taula amb l’objectiu de donar seguiment als acrods i continuar consolidant el seu funcionament.

Podeu consultar:

Presentació PPT

Acta de la sessió

El mateix dia, per la tarda, es van trobar els particpants a la Taula, amb l’objectiu de posar fil a l’agulla al nou projecte REDAPTA, coordinat pel CREAF, amb el suport de la Fundación Biodiversidad y que compta amb la col·laboració de la UPV, que voldria donar una nova empremta al procés d’elaboració del Pla integral i estratègic per al Delta.
A més a més, es va comptar amb la participació de Montse Alomà, Cap del Departament de Comunicació i Participació de l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de conèixer de primera mà les oportunitats de participació de la Taula a la revisió del Pla de Gestió de l’Aigua per a la Conca de la Tordera.

Podeu consultar la presentació general d’introducció al projecte REDAPTA

Acta de la sessió