Arxiu

Un arxiu? Que és i perquè.

ISACC TorDelta vol donar suport a la Taula per al Delta de la Tordera amb la gestió de la informació i proposa la creació d’un arxiu de documents de tipus molt variat que s’han tingut en compte al procés de desenvolupament de l’ISACC TorDelta.

Aquest arxiu s’ha desenvolupat per tal que tothom tingui accés a tota la informació que es treballa i que tothom pugui compartir les seves referencies a l’hora de analitzar plegats la situació en el que es troba el Delta i així generar un diagnòstic compartit.

Quan els participants a la taula sobre l’adaptació al Delta de la Tordera aporten les seves perspectives, li demanem de proporcionar també algunes referencies sobre la seva argumentació o el seu posicionament.

L’arxiu d’informació, d’aquesta manera vol ser una fons d’informació concreta i vinculada a la narrativa que es treballa a la Taula per al Delta de la Tordera.

Per tal de facilitar la gestió de la informació, vam dividir l’arxiu en 4 àrees temàtiques: Canvi Climàtic, Aigua, Biodiversitat i Litoral i hi ha la possibilitat de descriure breument per quina raó és interessant el document aportat.

Com funciona?

L’arxiu ès un espai que vol créixer durant tot la durada del projecte, mai ens sabrem lo suficient ! Dons, com va això?

CONSULTAR

Es pot consultar l’arxiu utilitzant el mateix buscador de l’aplicatiu, clicant les paraules amb un ellaç que es troben en les entrades al blog i al núvol de paraules clau a la pàgina d’inici.

COMPARTIR

Per compartir aquelles referencies que considereu rellevants per documentar les vostres aportacions d’informació al procés de participació, vam desenvolupar un formulari que permet pujar la informació a l’arxiu. El formulari es troba en la pestanya d’aquesta mateixa secció.