II Jornades del Delta de la Tordera

El dissebate 16 de juny 2018 vam participar a les II Jornades del Delta de la Tordera amb l’Arrel i les entitats del Delta!

Vam parlar d’espais de governança, com és la Taula del Delta i de la Baixa Tordera, amb experiències del Llobregat i arreu!

Presentació resultats ISACC TorDelta

Presentació Xavier Carbonell “Espais de governança per a la gestió de l’aigua i el territori.”

L’ISACC TorDelta, promovent la creació d’esais de governança arreu!

El projecte ISACC TorDelta vol difondre l’experiéncia del camí fet aquest any! Voldriem ser un exemple per tal que en altres llocs també es generin espais de governança per fer front als reptes dels impactes del canvi global!

En aquests dies tenim la oportunitat de compartir els resultats del projecte i conéixer altres experiéncies participatives arreu, el dia 12 de juny vam participar al curs “L’adaptació del turisme al canvi climàtic: com es pot impulsar des de les administracions locals? organitzat al Consell Comarcal Alt Penedès, Vilafranca del Penedès, i dirigit als diferents técnics municipals de les comarques que participen al projecte LIFE CLINOMICS.

Tanmateix, el divendres 15 de juny, hi sarem a Granollers, participant a la jornada L’adaptació al canvi climàtic des de la Custòdia del Territori”, organitzada al Museu de ciéncies Naturals de Granollers.

Fent xarxa i buscant sinérgies per enfortir i promoure una millor governança arreu!

Segon taller del projecte ISACC TorDelta

Dilluns 14 de maig 2018 farem el segon taller del projecte a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes, sempre de 17.00 a 20.00 h i amb un pica pica en finalitzar.

El taller se centrarà a treballar les relacions entre participants en el projecte, amb l’objectiu de fomentar col·laboracions i sinergies al territori. Tanmateix es farà una dinàmica per tal d’arribar a perfilar un full de ruta i les recomanacions per als responsables de polítiques i dibuixar els propers passos de la Taula de Treball sobre el Delta de la Tordera.

Us podeu apuntar al taller al següent  formulari

Els resultats finals del projecte el presentaran el 19 de juny 2018 en ocasió de la tercera trobada de la Taula de treball sobre el Delta de la Tordera!

Resum del primer taller del Projecte ISACC TorDelta

Al primer taller, organitzat el dia 07 maig 2018 a la Biblioteca de Tordera, vam presentar l’estat d’implementació del projecte i unes pautes de com incrementar l’interacció amb tothom interessat mitjançant la eina web, on es pot compartir informació i aportar al debat en curs. Després d’aquesta breu introducció, els participants van involucrar-se en un taller de futur que ens va permetre concretar un escenari de gestió del Delta de la Tordera d’aquí a 25-30 anys. Amb aquest exercici vam identificar una serie d’objectius estratégics que van donar forma a una visió comuna de quin Delta volem.

 • Presentació sobre l’estat d’implementació del projecte per Annelies Broekman
 • Presentació de la dinàmica de treball per Xavier Carbonell
 • Resum de la sessió
 • Imatges de la sessió

 

Començem el cicle de tallers!

Ja estem a punt! La setmana vinent comença el cicle de tallers del projecte ISACC TorDelta!

El primer taller els dilluns 07 de maig 2018, a la Biblioteca de Tordera, de 17.00 a 20.00 h.

En aquesta ocasió comptarem amb vosaltres per una sessió dinamitzada i seguir construint el procés de recuperació del Delta. Volem millorar conjuntament l’esquema de la diagnosi que s’ha elaborat a partir de les vostres aportacions i els resultats dels seminaris, permetent construir una base sòlida pel debat sobre l’adaptació al canvi climàtic al Delta de la Tordera. A més a més, construirem una visió compartida mitjançant un taller de futur que ens permeti imaginar-nos i concertar un escenari de gestió del Delta de la Tordera d’aquí a 15-20 anys.

Us podeu apuntar al taller al següent  formulari

Tanmateix, el dilluns 14 de maig 2018 farem el segon taller del projecte a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes, sempre de 17.00 a 20.00 h.

En aquella ocasió el taller se centrarà a treballar les relacions entre participants en el projecte, amb l’objectiu de fomentar col·laboracions i sinergies al territori. Tanmateix es farà una dinàmica per tal d’arribar a perfilar un full de ruta i les recomanacions per als responsables de polítiques i dibuixar els propers passos de la Taula de Treball sobre el Delta de la Tordera.

Us hi esperem!

Tercer Seminari “Reptes i oportunitats per una millor gestió de l’aigua al Delta de la Tordera”

SEMINARI “Reptes i oportunitats per una millor gestió de l’aigua al Delta de la Tordera”
14 MARÇ 2018 de 17.00 a 20.00 h
Arxiu Municipal de Malgrat de Mar

Aquest seminari ofereix l’oportunitat de conèixer de primera mà quines mesures s’estan duent a terme per la gestió de l’aigua al Delta de la Tordera. Podrem dialogar amb responsables de l’administració sobre els reptes als que ens enfrontem en termes d’inundabilitat, aqüífers, sequera, zones humides, cabals ambientals i sistemes d’abastament.

Taula rodona amb:

 • Antoni Munnè Àrea de control i qualitat del medi natural de l’Agència Catalana de l’Aigua
 • Alfredo Perez Paricio Àrea d’abastament i sanejament de l’Agència Catalana de l’Aigua
 • Xavier Balcells i Gironès Aigües de Malgrat.

Descarregeu l’ordre del dia!

Segon seminari del projecte ISACC TorDelta “La posada en valor de la riquesa de la biodiversitat en el Delta de la Tordera”

SEMINARI : “La posada en valor de la riquesa de la biodiversitat en el Delta de la Tordera

07 MARÇ 2018 de 17.00 a 20.00 h Arxiu Municipal de Malgrat de Mar

El Seminari vol donar més informació sobre quines espècies viuen al Delta i perquè és tan important protegir aquesta biodiversitat i comptem amb experts, científics i responsables de l’administració que ens ajudaran per explorar junts quines eines tenim avui per posar en valor la riquesa de la biodiversitat. Tanmateix, tindrem l’oportunitat de conèixer de primera mà uns exemples de com es va abordar la necessitat de restaurar zones costaneres per tal d’inspirar-nos per al nostre Delta. A la taula rodona escoltarem:

 • “La natura de la baixa Tordera” Enric Badosa, Plataforma Salvem el Litoral i Societat Catalana d’Ornitologia
 • “Eines per la protecció de la biodiversitat”  Sara Pont, Servei d’Espais Naturals Protegits Generalitat de Catalunya
 • “El Parc dels Estanys de Platja d’Aro” Jaume Remot, Natura Sterna
 • “El projecte LIFE Pletera” Xavier Quintana, Universitat de Girona
 • L’impacte socioeconòmic del projecte LIFE Pletera” Josep Pueyo-Ros, Universitat de Girona  

Descarregeu l’ordre del dia!

Segona circular del seminari sobre la Gestió Integral de les Zones Costaneres

28 febrer 2018  “La gestió integrada de la zona costanera del Delta de la Tordera: dinàmica de sediments i usos del sòl”

Ja estem preparats per comencar!  Dimecres parlarem amb:

 • “Més que una necessitat” Rafael Sardà, CEAB-CSIC
 • “Canvi climàtic o gestió desintegrada? Analitzant les conseqüències de les accions humanes en un ecosistema costaner” Enric Sagristà, CEAB-CSIC
 • “ L’avantprojecte de Llei d’Ordenació del Litoral” Josep Maria Aguirre, Universitat de Girona
 • “La gestió de fenòmens climàtics extrems als municipis del Delta” Regidories d’urbanisme dels Municipis del Delta:
  • Mireia Castellà Climent, Malgrat de Mar,
  • Carles Aulet, Tordera,
  • Juan Andrés Osorio, Palafolls

Tots els seminaris es faran de 17.00 a 20.00 h a l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar al Carrer del Mar 63 amb un piscolabis al finalitzar. Descarregeu l’ordre del dia!

Excusen la seva presència:

 • Juantxu Barroso Calicó, Cap del Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat de Catalunya
 • Pepa Celaya, Regidora d’urbanisme de Blanes
 • Jordi Planella Pujol i Sr. Jordi Garcia Salse, Servicio Provincial de Costas en Girona

Primera circular del seminari sobre la Gestió Integral de les Zones Costaneres

28 febrer 2018  “La gestió integrada de la zona costanera del Delta de la Tordera: dinàmica de sediments i usos del sòl”

Al seminari intervindran científics que ens poden ajudar a entendre millor que passa amb la erosió de les platges i la dinàmica dels sediments del riu Tordera. Tanmateix comptem amb persones de l’administració, responsables de la gestió i ordenació del territori i així descobrir nova informació respecte a les polítiques i les actuacions actualment previstes al nostre litoral. La taula rodona compta amb amb:
o Rafael Sardà, CEAB-CSIC
o Enric Sagristà, CEAB-CSIC
o Juantxu Barroso Calicó, Cap del Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat de Catalunya
o Josep Maria Aguirre, Universitat de Girona
o Regidories d’urbanisme dels Municipis del Delta: Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls, Blanes.

Tots els seminaris es faran de 17.00 a 20.00 h a l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar al Carrer del Mar 63 amb un piscolabis al finalitzar.

foto Enric Sagristà