Segona circular del seminari sobre la Gestió Integral de les Zones Costaneres

28 febrer 2018  “La gestió integrada de la zona costanera del Delta de la Tordera: dinàmica de sediments i usos del sòl”

Ja estem preparats per comencar!  Dimecres parlarem amb:

 • “Més que una necessitat” Rafael Sardà, CEAB-CSIC
 • “Canvi climàtic o gestió desintegrada? Analitzant les conseqüències de les accions humanes en un ecosistema costaner” Enric Sagristà, CEAB-CSIC
 • “ L’avantprojecte de Llei d’Ordenació del Litoral” Josep Maria Aguirre, Universitat de Girona
 • “La gestió de fenòmens climàtics extrems als municipis del Delta” Regidories d’urbanisme dels Municipis del Delta:
  • Mireia Castellà Climent, Malgrat de Mar,
  • Carles Aulet, Tordera,
  • Juan Andrés Osorio, Palafolls

Tots els seminaris es faran de 17.00 a 20.00 h a l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar al Carrer del Mar 63 amb un piscolabis al finalitzar. Descarregeu l’ordre del dia!

Excusen la seva presència:

 • Juantxu Barroso Calicó, Cap del Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat de Catalunya
 • Pepa Celaya, Regidora d’urbanisme de Blanes
 • Jordi Planella Pujol i Sr. Jordi Garcia Salse, Servicio Provincial de Costas en Girona