Resum del primer taller del Projecte ISACC TorDelta

Al primer taller, organitzat el dia 07 maig 2018 a la Biblioteca de Tordera, vam presentar l’estat d’implementació del projecte i unes pautes de com incrementar l’interacció amb tothom interessat mitjançant la eina web, on es pot compartir informació i aportar al debat en curs. Després d’aquesta breu introducció, els participants van involucrar-se en un taller de futur que ens va permetre concretar un escenari de gestió del Delta de la Tordera d’aquí a 25-30 anys. Amb aquest exercici vam identificar una serie d’objectius estratégics que van donar forma a una visió comuna de quin Delta volem.

  • Presentació sobre l’estat d’implementació del projecte per Annelies Broekman
  • Presentació de la dinàmica de treball per Xavier Carbonell
  • Resum de la sessió
  • Imatges de la sessió

 

Comencem a omplir l’Arxiu de referències!

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Aquest informe conté la informació més actualitzada sobre el que diu la ciència sobre el canvi climàtic a Catalunya, els impactes, les vulnerabilitats i les oportunitats d’adaptació que s’han de tenir en compte a l’hora de fer una diagnosi i
una planificació integral del Delta de la Tordera.

Es tracta d’una referència transversal per tot el projecte, i durant les interacions amb els actors locals es va posar de relleu que falta coneixement sobre els impactes del canvi climàtic i els riscos relacionats al Delta de la Tordera.

Podeu consultar l’informe sencer, el resum excecutiu i/o la web on es contextualitza i hi ha documentació complementària.