L’ISACC TorDelta, promovent la creació d’esais de governança arreu!

El projecte ISACC TorDelta vol difondre l’experiéncia del camí fet aquest any! Voldriem ser un exemple per tal que en altres llocs també es generin espais de governança per fer front als reptes dels impactes del canvi global!

En aquests dies tenim la oportunitat de compartir els resultats del projecte i conéixer altres experiéncies participatives arreu, el dia 12 de juny vam participar al curs “L’adaptació del turisme al canvi climàtic: com es pot impulsar des de les administracions locals? organitzat al Consell Comarcal Alt Penedès, Vilafranca del Penedès, i dirigit als diferents técnics municipals de les comarques que participen al projecte LIFE CLINOMICS.

Tanmateix, el divendres 15 de juny, hi sarem a Granollers, participant a la jornada L’adaptació al canvi climàtic des de la Custòdia del Territori”, organitzada al Museu de ciéncies Naturals de Granollers.

Fent xarxa i buscant sinérgies per enfortir i promoure una millor governança arreu!