Taller virtual: caracteritzem les mesures proposades pels participants!

Donada la impossibilitat d’organitzar el taller previst per a aquesta tasca, vam pensar que podíem utilitzar el blog per a revisar les propostes que es van formular a les activitats anteriors. El document que les recull totes es pot veure aqui

El full de ruta preveu que revisem plegats les propostes fins al dia 20 d’abril 2020, després incorporem les vostres observacions i enviem les propostes a les administracions competents perquè avaluen la seva viabilitat.

Demanem doncs a tothom de:

* Llegir els diferents apartats, comptant que els elements relatius a “sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals” i actors que s’han d’involucrar es milloraran molt també gràcies a les aportacions des de les autoritats competents.
 * Comprobar que reflecteixen correctament les idees plantejades. Vam recollir tots els elements de les sessions anteriors, però ens agradaria saber si ens hem deixat algun aspecte important.
* Avaluar si es té informació rellevant per afegir. Sobretot a l’apartat de “referències” es podrien visibilitzar exemples interessants.

és precís tenir present que:

* El número màxim de mesures que podem treballar amb el projecte és 10. Es poden proposar noves mesures dins d’aquest marge. Si arriben més propostes respecte al total viable, farem una priorització per votació en línia.
* La manca d’un taller presencial impedeix un debat tranquil entre visions diferents o oposades per arribar a formes de consens. Per a gestionar aquesta dificultat, l’equip indica que es poden incorporar al document final solament mesures que respectin la legislació vigent i es considerin com a potencialment desitjables per part de les autoritats competents.

Vinga, mans a la obra!!! Abaix podeu trobar una entrada per cada proposta de mesura, permitent així a tothom de deixar comentaris específics.

Moltes gràcies a tothom per a la vostra disponibilitat!

Que pensàvem i que pensem?

Avui s’ha publicat l’ anàlisi de les actuacions de recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes per part de l’ACA.

En el marc de l’avaluació de trams i àmbits prioritaris per desenvolupar actuacions de recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes desenvolupat entre els anys 2018 i 2019 dins del Programa de mesures del Pla de gestió del DCFC (2016-2021) s’ha fet una consulta oberta de les propostes prèviament seleccionades segons criteris bàsics de factibilitat tècnica i social. La consulta ha estat oberta un mes des de finals de maig fins finalsde juny a la portada de la pàgina web de l’ACA.L’objectiu bàsic per la consulta era recopilar informació complementària del territori per tal de detectar febleses i oportunitats que ajustin la selecció d’àmbits i prioritzar el desenvolupament de les actuacions amb la corresponent validació tècnica, econòmica i social.

Podeu descarregar el document en aquest enllaç.

que en penseu? Amb l’ultima Torderada, teniu noves perspectives?

les podem expressar mitjançant l’espai de la Taula!

Os esperem!

 

Clarificacions als comentaris rebuts per les xarxes socials

Gràcies a uns comentaris rebuts a través de les xarxes socials, des de la coordinació de la Taula de la Tordera hem trobat necessari clarificar alguns aspectes rellevants sobre els nostres objectius i funcionament.

La innovació en la governança vol promoure un canvi en el procés de presa de decisions sobre la gestió del territori, passant d’un model en que els principis de gestió són exclusivament dirigits per les administracions competents i les accions dibuixades únicament amb criteris tècnics, cap a un model on la ciutadania contribueix amb les seves perspectives i coneixements a completar la informació, enriquint les opcions d’actuació disponibles i viables, per tal que puguin ajustar-se millor a les necessitats del territori. Aquest canvi de model implica canvis en la manera de prendre les decisions, i efectivament encara falta molt de camí per endavant.

La petició que van fer els participants impulsors de la Taula a la primera moció presentada l’ any 2017, demanava un espai de participació que involucrés tots els actors del Delta i des d’on es poguessin impulsar actuacions per tal de recuperar els equilibris ecològics i socials del territori. Per fer-ho, es va acordar redactar un Pla d’Actuació Integral de Recuperació del Delta de la Tordera, de la Platja de la Conca, del Delta i de la Platja de S’Abanell de Blanes.

Allà s’indicava la necessitat d’elaborar un informe científic coordinat per el CEAB- CSIC que es va poder realitzar parcialment per manca de fons. L’espai de la Taula es vol consolidar precisament per permetre la disponibilitat d’un fons per tal que es puguin desenvolupar aquelles accions que els participants consideren prioritaries. Per exemple un informe detallat sobre l’estat ambiental del litoral.

Els projectes que desenvolupa el CREAF amb el suport de la Fundació Biodiversidad tenen l’objectiu recolzar espais de governança. El que fem mitjançant aquests projectes no és desenvolupar estudis o redactar informes científics, sinó promoure la coordinació entre les parts implicades (administracions ciutadania i sectors), per fonamentar que hi hagin metodologies per estructurar el debat i fomentar canals de transmissió de la informació produïda o disponible cap als processos de presa de decisions.

Un altre aspecte molt important a clarificar és que la Taula no te cap funció executiva, ni es tracta d’un òrgan on es poden prendre decisions de manera paral·lela a les institucions actualment responsables. Els espais de governança són òrgans deliberatius, on es poden crear canals per intercanviar informació rellevant, explorar punts d’entesa i capacitar-nos per entendre la complexitat de les problemàtiques i les seves solucions.

Considerem per això que els treballs de la Taula van àmpliament complir amb les demandes que van justificar la seva creació, i el desenvolupament de les activitats de la Taula estan completament en les mans dels participants!

Per això, encantats d’escoltar quins aspectes no es van recollir. Creiem que només a través del diàleg constructiu podrem crear un espai confortable per tothom per parlar de tots els aspectes que es considerin necessaris. No donem llargues a ningú, justament l’espai s’ha creat per poder debatre i ens sap greu transferir aquestes qüestions cap a un espai virtual com es el Twitter. L’experiència ens ha demostrat que els debats a la Taula poden ser molt valuosos en millorar l’entesa entre diferents punts de vista, aclarir malentesos i gestionar expectatives diverses.

Imagen relacionada

 

Nova trobada de la Taula!

Ja s’apropa la data per a la propera trobada de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera! Ens trobem el proper dimecres dia 06 de novembre 2019, de 17:00 de la tarda i fins a les 20.00 a l’Arxiu de Malgrat de Mar, amb la seguent agenda:

17.00 – 17.15 Benvinguda participants

Laia Gómez i Óliver Sánchez-Camacho (Ajuntament de Malgrat de Mar)

17.15 – 17.45 Les oportunitats de participació per a la revisió del Pla de Gestió de l’Aigua per a la Conca de la Tordera.
Montse Alomà, Cap del Departament de Comunicació i Participació de l’Agència Catalana de l’Aigua
17.45 – 18.45 Recull de comentaris, presentació dels materials disponibles i creació de grups de treball
18.45 – 19.30 Presentació del Projecte REDAPTA, calendari i activitats

Annelies Broekman (CREAF)

19.30 – 20.00 Cloenda i pica pica pels participants