Taller virtual: caracteritzem les mesures proposades pels participants!

Donada la impossibilitat d’organitzar el taller previst per a aquesta tasca, vam pensar que podíem utilitzar el blog per a revisar les propostes que es van formular a les activitats anteriors. El document que les recull totes es pot veure aqui

El full de ruta preveu que revisem plegats les propostes fins al dia 20 d’abril 2020, després incorporem les vostres observacions i enviem les propostes a les administracions competents perquè avaluen la seva viabilitat.

Demanem doncs a tothom de:

* Llegir els diferents apartats, comptant que els elements relatius a “sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals” i actors que s’han d’involucrar es milloraran molt també gràcies a les aportacions des de les autoritats competents.
 * Comprobar que reflecteixen correctament les idees plantejades. Vam recollir tots els elements de les sessions anteriors, però ens agradaria saber si ens hem deixat algun aspecte important.
* Avaluar si es té informació rellevant per afegir. Sobretot a l’apartat de “referències” es podrien visibilitzar exemples interessants.

és precís tenir present que:

* El número màxim de mesures que podem treballar amb el projecte és 10. Es poden proposar noves mesures dins d’aquest marge. Si arriben més propostes respecte al total viable, farem una priorització per votació en línia.
* La manca d’un taller presencial impedeix un debat tranquil entre visions diferents o oposades per arribar a formes de consens. Per a gestionar aquesta dificultat, l’equip indica que es poden incorporar al document final solament mesures que respectin la legislació vigent i es considerin com a potencialment desitjables per part de les autoritats competents.

Vinga, mans a la obra!!! Abaix podeu trobar una entrada per cada proposta de mesura, permitent així a tothom de deixar comentaris específics.

Moltes gràcies a tothom per a la vostra disponibilitat!

Primer taller del REDAPTA!

Com molts ja sabeu, el projecte REDAPTA en s dona l’oportunitat de treballar junts per a elaborar una sèrie de propostes per aconseguir reduir la vulnerabilitat del territori als impactes del canvi global. Com sempre, entre tots podem impulsar la transformació del Delta per al futur! Tothom és benvingut!

Que pensàvem i que pensem?

Avui s’ha publicat l’ anàlisi de les actuacions de recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes per part de l’ACA.

En el marc de l’avaluació de trams i àmbits prioritaris per desenvolupar actuacions de recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes desenvolupat entre els anys 2018 i 2019 dins del Programa de mesures del Pla de gestió del DCFC (2016-2021) s’ha fet una consulta oberta de les propostes prèviament seleccionades segons criteris bàsics de factibilitat tècnica i social. La consulta ha estat oberta un mes des de finals de maig fins finalsde juny a la portada de la pàgina web de l’ACA.L’objectiu bàsic per la consulta era recopilar informació complementària del territori per tal de detectar febleses i oportunitats que ajustin la selecció d’àmbits i prioritzar el desenvolupament de les actuacions amb la corresponent validació tècnica, econòmica i social.

Podeu descarregar el document en aquest enllaç.

que en penseu? Amb l’ultima Torderada, teniu noves perspectives?

les podem expressar mitjançant l’espai de la Taula!

Os esperem!