Els cabals ambientals, l’estat de l’aquïfer i les zones humides, els consums, la desaladora…

Dimecres 04 de Març 2020 a l’Arxiu de Malgrat de Mar a les 17.30 tornem a debatre els temes claus per reduïr la vulnerabilitat del Delta i de la Baixa Tordera!

What do you want to do ?

New mail