Taller virtual: caracteritzem les mesures proposades pels participants!

Donada la impossibilitat d’organitzar el taller previst per a aquesta tasca, vam pensar que podíem utilitzar el blog per a revisar les propostes que es van formular a les activitats anteriors. El document que les recull totes es pot veure aqui

El full de ruta preveu que revisem plegats les propostes fins al dia 20 d’abril 2020, després incorporem les vostres observacions i enviem les propostes a les administracions competents perquè avaluen la seva viabilitat.

Demanem doncs a tothom de:

* Llegir els diferents apartats, comptant que els elements relatius a “sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals” i actors que s’han d’involucrar es milloraran molt també gràcies a les aportacions des de les autoritats competents.
 * Comprobar que reflecteixen correctament les idees plantejades. Vam recollir tots els elements de les sessions anteriors, però ens agradaria saber si ens hem deixat algun aspecte important.
* Avaluar si es té informació rellevant per afegir. Sobretot a l’apartat de “referències” es podrien visibilitzar exemples interessants.

és precís tenir present que:

* El número màxim de mesures que podem treballar amb el projecte és 10. Es poden proposar noves mesures dins d’aquest marge. Si arriben més propostes respecte al total viable, farem una priorització per votació en línia.
* La manca d’un taller presencial impedeix un debat tranquil entre visions diferents o oposades per arribar a formes de consens. Per a gestionar aquesta dificultat, l’equip indica que es poden incorporar al document final solament mesures que respectin la legislació vigent i es considerin com a potencialment desitjables per part de les autoritats competents.

Vinga, mans a la obra!!! Abaix podeu trobar una entrada per cada proposta de mesura, permitent així a tothom de deixar comentaris específics.

Moltes gràcies a tothom per a la vostra disponibilitat!