L’Equip de l’Ajuntament de Tordera

CONSELL REGIDOR

Anna Pou Mas
Técnica
pouma@tordera.cat

Elisabeth Megias Pinos
Cap de premsa
megiaspe@tordera.cat

Belen Valle Garcia
Tècnica
vallegb@tordera.cat

Joan Carles Garcia Cañizares
Alcalde
alcaldia@tordera.cat

Marta Paset Salichs
Regidora ERC-GdT-JOVENT-AM
pasetsm@tordera.cat

Miriam Rocabruna Rodriguez
Regidora Cs
rocabrunarm@tordera.cat

Oriol Serra Escribano
Regidor CUP-AMUNT
serraeo@tordera.cat

Rafael Delgado Comino
Regidor PSC-CP
delgadocr@tordera.cat

Salvador Giralt Carrillo
Regidor ECP-T-ECG
giraltcs@tordera.cat

Xavier Pla Bancells
Regidor MT-IDC
plabx@tordera.cat

Tornar