L’equip del Taula


Annelies Broekman, PhD

Tècnica, Responsable del projecte.
Annelies Broekman

a.broekman@creaf.uab.es
935813584
Oficina: C5/1114

Sóc enginyera agrícola (Universsitat de Bolonya, Itàlia, 2002), Doctora en Economia Agrícola(Universsitat de Bolonya, Itàlia, 2007) i Màster en Gestió Integrada de l’Aigua (Universitat de Saragossa, Espanya, 2008).

Des de 2008 sóc consultora sobre polítiques de gestió de l’aigua i pràctiques de governança participativa a nivell espanyol i europeu, incloent aspectes legislatius, econòmics, ambientals i socials vinculats a la gestió de l’aigua.

Sóc Coordinadora de la Xarxa Catalana per a una Nova Cultura de l’Aigua, i membre actiu del Moviment Europeu per l’Aigua. Tinc una gran experiència col·laborant amb iniciatives ciutadanes i en ONGs a escala local, nacional i internacional, amb especial interès en la regió mediterrània.

Des de 2013, sóc membre de l’equip de recerca d’Aigua i Canvi Climàtic del CREAF, amb qui vaig desenvolupar al projecte BeWater (FP7 Ciència en Societat) com a responsable del cas d’estudi de la conca del riu Tordera. Actualment segueixo la mateixa línea de treball en el nou projecte ISACC TorDelta, amb l’objectiu de millorar la governança del Delta de la Tordera per fer front als impactes del canvi climàtic.


Eduard Pla Ferrer

Eduard Pla Ferrer

Tècnic
Eduard.Pla@uab.cat
935814675
Oficina: C5/1112

Sóc llicenciat en Ciències Ambientals (UAB, 1996) i doctor en Ecologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 2002).

Des de 2002 treballo com a investigador al CREAF estudiant els efectes del canvi global en  els ecosistemes forestals i també en l’àmbit de l’ecologia del foc.

He participat en diversos projectes europeus de recerca sobre canvi climàtic i canvi global (SilviStrat, ATEAM, ALARM). Durant els cursos 2003/04 i 2005/06 vaig combinar la recerca amb la docència, com a professor associat, a les llicenciatures de Biologia, Ciències Ambientals i Biotecnologia de la UAB.

En l’actualitat, la meva recerca s’orienta cap a l’anàlisi de la vulnerabilitat al canvi global en l’ús de l’aigua i la definició de mesures d’adaptació. He participat recentment en els projectes ACCUA i CLICO. Actualment, col·laboro en el projecte FP7 BeWater i participo en la coordinació tècnica del projecte LIFE+ MEDACC.


Diana Pascual Sánchez

Diana Pascual Sánchez

Tècnica
d.pascual@creaf.uab.es
935814675
Oficina: C5/1112

Sóc Enginyeria de Forests per la Universitat de Lleida (2005).

La meva experiència laboral va començar al món de la consultoria i enginyeria, realitzant estudis hidrològics, d’inundabilitat i d’impacte ambiental, així com assessories a l’Agència Catalana de l’Aigua en el pla de manteniment i millora de lleres i en els plans d’espais fluvials.

Des de 2009 treballo com a tècnica al CREAF estudiant els efectes del canvi global en l’ús de l’aigua i en  els ecosistemes forestals. He estat co-coordinadora tècnica del projecte Adaptacions al canvi climàtic en l’ús de l’aigua (ACCUA) i he treballat al projecte europeu CLICO (FP7) que va avaluar la relació entre el canvi climàtic, la seguretat humana i els conflictes relacionats amb l’aigua. Actualment estic involucrada al projecte FP7 BeWater i comparteixo la coordinació tècnica del projecte LIFE MEDACC (Adaptant la Mediterrània al canvi climàtic), on posem a punt models eco-hidrològics i forestals per avaluar els impactes del canvi climàtic i global sobre l’aigua i els boscos a nivell de conca, i provem diferents itineraris de gestió forestal a parcel·les pilot per avaluar la seva efectivitat en reduir la vulnerabilitat del bosc a patir sequeres i incendis.


Anabel Sánchez Plaza

Anabel Sánchez Plaza

Tècnica
a.sanchez@creaf.uab.es
935814675
Oficina: C5/1112

Sóc llicenciada en Biologia (UB, 1997) Màster en Gestió Sostenible de l’Aigua per la Universitat de Saragossa (2017) i inscrita al Doctorat en Medi Ambient i Societat de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. Des de 1996 contractada com a personal tècnic d’investigació del CREAF.

Des de 1998, he treballat desenvolupant i aplicant el model de simulació forestal GOTILWA+. He participat en diversos projectes nacionals (MONTES, MEDFORESTREAM) i europeus (ATEAM, SilviStrat, CARBO-INVENT, CCTAME, MOTIVE, CLIMSAVE) que tenien com a objectius quantificar el balanç de carboni i aigua als boscos mediterranis i europeus, avaluar l’impacte (especialment sequera i incendis) del Canvi Climàtic sobre els serveis dels ecosistemes forestals, la seva vulnerabilitat i identificar estratègies de gestió forestal sostenible i de mitigació i adaptació als efectes adversos del Canvi Global.

En l’actualitat la meva feina s’orienta cap a l’anàlisi de la vulnerabilitat al Canvi Global en l’ús de l’aigua i la definició de mesures d’adaptació. Actualment, col·laboro en el projecte LIFE+ MEDACC i he coordinat el projecte BeWater (FP7 Science in Society).

També estic encarregada de la coordinació tècnica d’una plataforma de ciència ciutadana que involucra a la societat en la detecció d’alertes forestals dins del projecte Boscos sans per una societat saludable.