L’Equip de l’Ajuntament de Blanes

CONSELL REGIDOR

Dolors Rosell Melé
Cap del Servei de Medi Ambient
drosell@blanes.cat

Marina Vall-Llosada García
Regidora de MA i Benestar animal
marina.vall-llosada@blanes.cat

Narcís Sicart
Cap de l’Àrea de Territori
nsicart@blanes.cat

Eva Palau
Cap del Servei de Comunicació
evapalau@blanes.cat

Albert Sanz
Regidor de comunicació
albert.sanz@blanes.cat

Àngel Canosa
Alcalde
angel.canosa@blanes.cat

Artur Fenollosa
Cap Departament Enginyeria
afenollosa@blanes.cat

Carme Amat
Administrativa Medi Ambient
camat@blanes.cat

Rosa Mª Aladern
Regidora d’Urbanisme
rosamaria.aladern@blanes.cat

Tornar