L’equip del CREAF

SECRETARIA TÊCNICA

Annelies Broekman
Técnica de investigació
a.broekman@creaf.uab.es

Anabel Sánchez Plaza
Técnica de investigació
a.sanchez@creaf.uab.cat

Diana Pascual Sánchez
Técnica de investigació
d.pascual@creaf.uab.es

Eduard Pla Ferrer
Técnic de investigació
Eduard.Pla@uab.cat

Tornar