La Taula del Delta i de la Baixa de la Tordera

La Taula del Deelta i de la Baixa Tordera és un espai de governança on els actors locals, administracions de diferents nivells, entitats socials i ecologistes, així com investigadors i experts col·laboren per tal de desenvolupar una estratègia integral per a la recuperació dels equilibris socials i ecològics del Delta.

Cronologicament, el procés de creació de la Taula s’está articulant de la següent manera:

Juny 2017

PRIMERA TROBADA DE LA TAULA DE TREBALL SOBRE EL DELTA DE LA TORDERA

La taula de treball del delta de La Tordera es va reunir per primera vegada el 8 de juny a Malgrat de Mar. A la Trobada hi van participar els Ajuntaments de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Demarcació a Barcelona de Costes de l’Estat espanyol, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), Observatori de La Tordera, Plataforma Preservem El Litoral, L’Arrel i representants i propietaris de càmpings.

El resultat del debat ha indicat que:

  • És fonamental construïr un espai deliberatiu per tal de donar resposta als reptes que està vivint el territori, com per exemple l’erosió de les platges i la sobre-explotació dels aquïfers.
  • Cal involucrar més actors, com per exemple als pagesos, consells comarcals del Maresme i de la Selva i el Departament de Territori i Sostenibilitat i la demarcació de Costes a Girona.
  • Cal recollir més informació sobre l’estat de la qüestió, com ara la informació científica elaborada per diferents instituts d’investigació sobre l’estat dels ecosistemes i de la dinàmica litoral. Es constitueix un grup de treball per tal d’elaborar un informe científic.
  • Cal conéixer millor els impactes del canvi climàtic i els riscos vinculats.

Més informació

Risultati immagini per taula de treball sobre el Delta de la Tordera

Novembre 2017

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ISACC TORDELTA AL GRUP IMPULSOR DE LA TAULA DE TREBALL SOBRE EL DELTA DE LA TORDERA

El dia 23 de novembre a l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar es va presentar el projecte ISACC TorDelta, que dóna suport tècnic al desenvolupament de la taula per poder assolir els objectius que va menar la seva creació, i compta amb un finançament atorgat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundació Biodiversitat.

Més informació

Gener 2018

SEGONA TROBADA DE LA TAULA

La Taula del Delta i de la Baixa de la Tordera es va reunir per la segona vegada el dia 11 de gener 2018 a la Sala d’Actes del CEAB -CSIC de Blanes. En la trobada es va presentar:

Més informació

Risultati immagini per taula de treball sobre el Delta de la Tordera

Maig 2018

REUNIÓ CONSTITUTIVA

el dia 25 de maig 2018 els 4 ajuntaments del Delta, Malgrat, Palafolls, Tordera i Blanes es van reunir per avançar cap a la legitimització de l’espai de gobernança. Mes concretament es van consoldar els objectius de la taula de treball i aprobar el document constitutiu amb el reglament corresponent per tal que es puguin aprobar als plens municipals abans del 19 de juny 2018.
Més informació

Juny 2018

TERCERA TROBADA DE LA TAULA DEL DELTA I DE LA BAIXA TORDERA

Quan va passar just un any de la seva creació, al juny 2017, es celebra la tercera trobada de al Taula del Delta i de la Baixa Tordera.

En un primer moment, el Prof. Rafa Sardà va presentar les conclusions del treball dut a terme per la comissió científica de la Taula, aportant elements fonamentals per tal d’alimentar el debat de la Taula amb informació científica sobre l’estat del territori.

En un segon moment, Dr. Annelies Broekman va presentar les conclusions del procés participatiu de l’ISACC TorDelta, aportant els elements més rellevants del procés participatiu amb els actors de la conca.

Per últim, es va presentar formalment la constitució de la taula del Delta i de la Baixa Tordera per part dels quatre ajuntaments promotors, seguit per un debat sobre les expectatives de la Taula i la seva manera de funcionar. En aquest sentit es va remarcar la importància que els ajuntament assumeixin un compromís en ferm i es plantegin contribuir al seu manteniment de cara els pressupostos del 2019.

Resum de la sessió

Document constitutiu

Imatges de la sessió

TROBADES DEL CONSELL REGIDOR I DELS MEMBRES DE LA TAULA

Juliol 2019

El dia 15 de Juliol 2019 es va reunir el Consell Regidor de la Taula amb l’objectiu de consolidar el compromís dels Ajuntaments, conèixer els nous equips de govern i presentar la Taula, acordar elements de funcionament intern. Podeu consultar:

L’ordre del dia

L’acta de la sessió

Presentació PPT

El dia 17 de Juliol 2019 es va reunir la Taula, amb la participació de 27 persones de diferentes entitats, amb l’objectiu de reprendre el fil i parlar de l’estat de la questió, entendre quins aspectes serien prioritaris per abordar per aquest any, i acordar el seu funcionament. Podeu consultar:

L’ordre del dia

L’acta de la sessió

Presentació PPT

Setembre 2019

El dia 4 de setembre es va reunir el Consell Regidor de la Taula amb l’objectiu de donar seguiment als acrods presos i continuar consolidant el seu funcionament.

Podeu consultar:

L’ordre del dia