“Multi-criteria decision analysis (MCDA) in ecosystem service valuation”

en aquest informe es descriu quines sòn les advantatges i reptes per utilitzar aquesta metodologia en la valoració dels serveis ecosistèmics.

Enllaç web