Conceptes i principis bàsics de la Directiva Marc de l ’Aigua

Document explicatiu d’alguns del conceptes claus de la actual política de l’aigua.
Enllaç web