ACCUA-BOSCOS escenari climàtic A2; Vul.-Adapt

Fitxa del projecte ACCUA per la conca de la Tordera sobre les vulnerabilitats dels boscos en cas de l’escenari climàtic A2 i mesures d’adaptació possibles.
Enllaç web