Clarificacions als comentaris rebuts per les xarxes socials

Gràcies a uns comentaris rebuts a través de les xarxes socials, des de la coordinació de la Taula de la Tordera hem trobat necessari clarificar alguns aspectes rellevants sobre els nostres objectius i funcionament.

La innovació en la governança vol promoure un canvi en el procés de presa de decisions sobre la gestió del territori, passant d’un model en que els principis de gestió són exclusivament dirigits per les administracions competents i les accions dibuixades únicament amb criteris tècnics, cap a un model on la ciutadania contribueix amb les seves perspectives i coneixements a completar la informació, enriquint les opcions d’actuació disponibles i viables, per tal que puguin ajustar-se millor a les necessitats del territori. Aquest canvi de model implica canvis en la manera de prendre les decisions, i efectivament encara falta molt de camí per endavant.

La petició que van fer els participants impulsors de la Taula a la primera moció presentada l’ any 2017, demanava un espai de participació que involucrés tots els actors del Delta i des d’on es poguessin impulsar actuacions per tal de recuperar els equilibris ecològics i socials del territori. Per fer-ho, es va acordar redactar un Pla d’Actuació Integral de Recuperació del Delta de la Tordera, de la Platja de la Conca, del Delta i de la Platja de S’Abanell de Blanes.

Allà s’indicava la necessitat d’elaborar un informe científic coordinat per el CEAB- CSIC que es va poder realitzar parcialment per manca de fons. L’espai de la Taula es vol consolidar precisament per permetre la disponibilitat d’un fons per tal que es puguin desenvolupar aquelles accions que els participants consideren prioritaries. Per exemple un informe detallat sobre l’estat ambiental del litoral.

Els projectes que desenvolupa el CREAF amb el suport de la Fundació Biodiversidad tenen l’objectiu recolzar espais de governança. El que fem mitjançant aquests projectes no és desenvolupar estudis o redactar informes científics, sinó promoure la coordinació entre les parts implicades (administracions ciutadania i sectors), per fonamentar que hi hagin metodologies per estructurar el debat i fomentar canals de transmissió de la informació produïda o disponible cap als processos de presa de decisions.

Un altre aspecte molt important a clarificar és que la Taula no te cap funció executiva, ni es tracta d’un òrgan on es poden prendre decisions de manera paral·lela a les institucions actualment responsables. Els espais de governança són òrgans deliberatius, on es poden crear canals per intercanviar informació rellevant, explorar punts d’entesa i capacitar-nos per entendre la complexitat de les problemàtiques i les seves solucions.

Considerem per això que els treballs de la Taula van àmpliament complir amb les demandes que van justificar la seva creació, i el desenvolupament de les activitats de la Taula estan completament en les mans dels participants!

Per això, encantats d’escoltar quins aspectes no es van recollir. Creiem que només a través del diàleg constructiu podrem crear un espai confortable per tothom per parlar de tots els aspectes que es considerin necessaris. No donem llargues a ningú, justament l’espai s’ha creat per poder debatre i ens sap greu transferir aquestes qüestions cap a un espai virtual com es el Twitter. L’experiència ens ha demostrat que els debats a la Taula poden ser molt valuosos en millorar l’entesa entre diferents punts de vista, aclarir malentesos i gestionar expectatives diverses.

Imagen relacionada