La biodiversitat del Delta de la Tordera, avui. Per Javier Romera Cabrera

Pas previ i imprescindible per a gestionar o plantejar mesures de protecció o recuperació d’un espai natural, és identificar i prioritzar les característiques pròpies, els hàbitats i les espècies que donen valor i fan únic o important a aquell espai, mai prendre decisions sense abans saber què es vol, i mai plantejar una burda imitació d’altres espais (per molt importants que siguin) o voler transformar-lo en allò que ni és ni serà mai.

Actualment el Delta de la Tordera és un espai natural de primera magnitud en quant a biodiversitat i característiques biogeogràfiques úniques al país, només comparable al profund desconeixement i a la manca de valorització d’aquestes per part d’administracions i població en general. Voler plantejar, o executar, qualsevol gestió o actuació sense aquesta identificació i sense aquest coneixement només porta a errors i fins i tot a la pèrdua d’allò que s’hauria de potenciar: els punts forts i els valors naturals únics que el fan mereixedor de protecció i recuperació.

Tot i les grans mancances en quant a estudis i recerques d’aquestes característiques pròpies (i vull insistir que úniques) i dels valors naturals del Delta de la Tordera per part d’entitats i adminstracions, més per manca de finançament i per no ser un lloc mediàtic/subvencionat que no pas per manca de valors, fa molts anys que nombrosos naturalistes i biòlegs locals i comarcals intenten donar a conèixer i estudien de manera desinteressada, o fins i tot anònima, l’important biodiversitat d’aquest espai natural i avui disposem de molta més informació i dades accessibles gràcies a les noves tecnologies, amb abundants pàgines webs, bases de dades i publicacions on-line on poder compartir observacions i coneixements.

Aquest treball només és un petit recull, i resum, de les principals característiques i dels valors naturals més importants que fan únic al Delta de la Tordera i que el fan mereixedor d’una gestió, protecció i recuperació per part de les administracions, una simple eina per a la correcta gestió i planificació del territori que s’ha d’entendre com a bàsic i com a pas previ d’un estudi i treball de recerca en profunditat que el millori, ampliï o fins i tot corretgeixi a càrrec d’administracions, empreses o entitats amb recursos i personal tècnic amb dedicació plena.

En cap moment s’ha d’entendre com una descripció exhaustiva i al detall de la biodiversitat del Delta, i tampoc avalua l’estat de conservació dels hàbitats, segurament un dels primers deures a fer, sinó una identificació i aproximació amb la que iniciar els treballs de la Taula del Delta de la Tordera que és a on es prendran les decisions sobre la correcta gestió de l’espai i a on es decidirà què i com volem que sigui el Delta.

Per fer el camí, no només hem de saber a on volem anar sinó que també d’on partim. Aquesta és la biodiversitat del Delta de la Tordera, avui.

 

Javier Romera Cabrera

Tordera, juny del 2018

DESCARREGEU L’ESTUDI AQUI

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *