1. Recuperar la qualitat i quantitat de l’aigua a la conca de la Tordera.

1.5 Revertir comportaments fraudulents amb els usos de l’aigua

Actualment hi ha una manca de transparència i accessibilitat a les dades relacionades als usos de l‘aigua per part de la ciutadania i, encara que l’ACA exerceix tasques d’inspecció i control, les eines utilitzades tenen un important marge de millora.