Política de privacitat

Aquesta és la Política de Privacitat aplicable al tractament de dades personals de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera:
E-mail: dpo.taulatordera@creaf.uab.cat
Blog: http://isacc.creaf.cat/

La TAULA DEL DELTA I DE LA BAIXA TORDERA,  és un espai de governança necessari per el desenvolupament del procés de planificació integral del territori deltaic i el litoral de la conca de la Tordera.
LA NOSTRA OFICINA DE PRIVACITAT: DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES
El Delegat de Protecció de Dades de la TAULA DEL DELTA I DE LA BAIXA TORDERA és la persona responsable de respondre totes les consultes i peticions d’informació que necessitis sobre el tractament de les teves dades personals.
E-mail: dpo.taulatordera@creaf.uab.cat
Telèfon: 93 581 35 84

De la mateixa manera pots adreçar-te a la nostra Oficina de Privacitat per tal d’exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió (cancel·lació), portabilitat, limitació o oposició al tractament a través de la següent adreça de correu electrònic: dpo.taulatordera@creaf.uab.cat

Apliquem els principis de protecció de dades establerts a l’article 5 del Reglament Europeu de Protecció de Dades(Reglament UE 2016/679 de data 27 d’abril de 2016), en concret: 

 Només tractem les teves dades personals amb una base jurídica vàlida, en principi el teu consentiment, que sempre et demanarem de manera clara i transparent.
Únicament tractem les dades que són necessàries per complir amb les nostres finalitats, i no en fem cap altre ús.
Per tal de garantir que les dades estiguin actualitzades pots adreçar-te a la nostra Oficina de Privacitat.
Només conservem les dades durant el temps necessari per complir amb les nostres finalitats.
 Apliquem mesures de seguretat per garantir la integritat, la confidencialitat i la protecció de les teves dadespersonals contra la pèrdua, destrucció o altres danys.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS
A la TAULA DEL DELTA I DE LA BAIXA TORDERA recollim i tractem dades personals, si tenim el permís de la persona interessada,  amb les següents finalitats:

Poder facilitar informació sobre l’activitat i les comunicacions informatives relacionades amb la TAULA DEL DELTA I DE LA BAIXA TORDERA. 
Donar resposta a les peticions d’accés a la nostra informació pública.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?
Recollim, quan ho indiquen els nostres diferents formularis, les dades mínimes de contacte com ara el teu nom, adreça electrònica, telèfon i entitat a la que pertanys per tal d’enviar-te les comunicacions que es generen, i mantenir-te informat/da sobre l’activitat de la Taula. Per tal de permetre elaboracions estadístiques sobre el grau de participació als tallers vinculats als projectes impulsats per a la Taula, recollim també informació com ara el genre, l’edat, el sector en que treballes i el lloc de la conca d’on vens.

AMB QUI COMPARTIM LES DADES PERSONALS?
No compartim les teves dades amb tercers.

QUINS DRETS TENS I COM EXERCIR-LOS
Pots exercir els teus drets relatius a les teves dades personals i privacitat en qualsevol moment, i de manera gratuïta, segons estableix la normativa aplicable, tals com: 

1. Conèixer quines dades de caràcter personal (teves) està tractant TAULA DEL DELTA I DE LA BAIXA TORDERA i per quines finalitats
2. Obtenir una còpia d’aquestes dades
3. Sol·licitar que es rectifiquin les dades personals inexactes, o a que es completin aquelles dades incompletes
4. Sol·licitar la supressió de les teves dades personals quan deixin de ser necessàries per la finalitat(s) per les quals van ser recollides
5. Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals, en tant que es verifica la seva potencial inexactitud i altres supòsits previstos en la normativa aplicable
6. El dret a que les teves dades personals siguin transmeses a una altra empresa en un format comú estructurat (dret a la portabilitat de les teves dades)
7. El dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals per la TAULA DEL DELTA I DE LA BAIXA TORDERA.

Per exercir aquests drets pots dirigir-te al nostre Delegat/da de protecció de dades  escrivint a la següent adreça de correu electrònic: dpo.taulatordera@creaf.uab.cat

En cas que sentis vulnerats els teus drets en matèria de protecció de dades, pots dirigir-te a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades